pierwotną

Encyklopedia PWN

bot. tkanka roślin naczyniowych powstająca z pramiazgi (prokambium);
lasy, które istnieją nieprzerwanie w danym miejscu przez długi okres, przynajmniej w czasach historycznych (np. od 1000 lat);
pojęcie obejmujące sztukę społeczeństw, które nie uległy jeszcze zasadniczym przemianom pod wpływem kontaktów z Europą (sztuka ludów Afryki na południe od Sahary, niektórych ludów południowo-wschodniej Azji, pewnych plemion Sumatry, Borneo, Australii i Oceanii, ludów kręgu subarktycznego i arktycznego, autochtonicznych ludów obu Ameryk).
mat. w aksjomatycznym systemie dedukcyjnym — pojęcie, którego znaczenie jest opisywane jedynie przez dotyczące go aksjomaty;
historyczny, gospodarczy, społeczny i kulturowy proces, który stał się podstawą ukształtowania się kapitalistycznego systemu produkcji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia