pierścieniowej

Encyklopedia PWN

silnik elektr. indukcyjny prądu przemiennego 3-fazowego, w którym uzwojenie wirnika dołączone jest do pierścieni ślizgowych;
inform. zestaw sprzętu i oprogramowania pozwalający przekazywać informacje między komputerami (zwanymi węzłami sieci komputerowej).
cykliczny akcelerator elektronów, w którym do przyspieszania cząstek wykorzystuje się zjawisko indukcji elektromagnetycznej;
układ złożony z cewki pierścieniowej, ustawionej w płaszczyźnie południka magnet., i z umieszczonej w jej środku igły magnet. mogącej się odchylać w płaszczyźnie poziomej;
zielone barwniki fotosyntetyczne roślin i sinic (u bakterii zdolnych do fotosyntezy występuje bakteriochlorofil);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia