pienińska

Encyklopedia PWN

Pienińska, Jaskinia, Jaskinia w Dolinie Pienińskiego Potoku,
jaskinia tektoniczna w masywie Trzech Koron (Pieniny właściwe), przy dnie doliny Pienińskiego Potoku;
park narodowy utworzony 1954 (tereny chronione od 1932) o powierzchnia 2372 ha, pod ścisłą ochroną 744 ha (2022);
struktura geol. w Karpatach, w postaci długiej (600 km), wąskiej strefy zbud. z silnie zdeformowanych tektonicznie (łuski, nasunięcia) skał jurajskich i kredowych (gł. wapienie, margle);
gęsiówka, Arabis,
rodzaj z rodziny kapustowatych (krzyżowych);
Zagórski Jerzy, ur. 3 XII 1907, Kijów, zm. 5 VIII 1984, Warszawa,
poeta;
Białka, Białka Tatrzańska, w górnym biegu Biała Woda, słowac. Bialka,
rzeka w Polsce i na Słowacji (źródła), prawy dopływ Dunajca;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia