pieniński pas skałkowy
 
Encyklopedia PWN
pieniński pas skałkowy,
struktura geol. w Karpatach, w postaci długiej (600 km), wąskiej strefy zbud. z silnie zdeformowanych tektonicznie (łuski, nasunięcia) skał jurajskich i kredowych (gł. wapienie, margle);
ciągnie się od okolic Wiednia do Rumunii; oddziela Karpaty Wewn. od Karpat Zewn.; częścią p.p.s. są Pieniny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia