Pieniny

Encyklopedia PWN

pasmo górskie na granicy Zewnętrznych i Centralnych Karpat Zachodnich, w Polsce i na Słowacji, między Kotliną Orawsko-Nowotarską na zachodzie i północnym zachodzie, Gorcami na północy, Beskidem Sądeckim na północnym wschodzie a Pogórzem Spisko-Gubałowskim i Magurą Spiską na południu.
Pieniny, Małe, słowac. Malé Pieniny,
część pienińskiego pasa skałkowego, w Polsce i na Słowacji, między doliną Dunajca na zachodzie a przełęczą Rozdziele (862 m) na wschodzie, oddzielone doliną Grajcarka od Beskidu Sądeckiego na północy i doliną Lipnika od Magury Spiskiej na południu;
Pieniny Spiskie, Hombarki, Branisko,
pasmo górskie, część pienińskiego pasa skałkowego, między doliną Łapszanki na południu a doliną Dunajca na północy;
część pienińskiego pasa skałkowego, na Podhalu i Spiszu, w obrębie Pogórza Spisko-Gubałowskiego i Pienin;
województwo (od 1999) w południowej części kraju,
rzeka, prawy dopływ Wisły, powstaje z połączenia Białego Dunajca i Czarnego Dunajca pod Nowym Targiem;
trzeci i ostatni okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 135 do 65 mln lat temu; również nazwa systemu (jednostka chronostratygraficzna) obejmującego skały powstałe w tym czasie.
Mleczna Dziura, Jaskinia Aksamitka, Mliečna diera, jaskyňa Aksamitka,
największa i najbardziej znana jaskinia Pienin, na Słowacji, w południowym krańcu Pienin właściwych;
Pienińska, Jaskinia, Jaskinia w Dolinie Pienińskiego Potoku,
jaskinia tektoniczna w masywie Trzech Koron (Pieniny właściwe), przy dnie doliny Pienińskiego Potoku;
Sromowickie, Jezioro, Jezioro Sromowskie, Zbiornik Wodny Sromowce Wyżne,
wyrównawczy zbiornik retencyjny na Dunajcu, w Pieninach, w woj. małopol.;
Wysoka, Wysokie Skałki, słowac. Vysoké skalky,
najwyższy szczyt Pienin, we wschodniej części Małych Pienin, na granicy ze Słowacją;
jaskinia w Pieninach, na Słowacji, → Mleczna Dziura.
amfibole
[gr. amphíbolos ‘dwuznaczny’, ‘wątpliwy’],
grupa minerałów, krzemiany i glinokrzemiany wstęgowe, gł. żelaza, wapnia, magnezu i sodu, o bardzo zróżnicowanym składzie chemicznym (stąd nazwa);
magmowa skała wylewna lub hipabisalna;
augit
[gr.],
minerał z grupy piroksenów jednoskośnych, glinokrzemian wapnia, magnezu, żelaza i glinu o wzorze (Ca,Mg,Fe2+, Al,Fe3+)2[(Si,Al)2O6];
Berdau Feliks, ur. 1826, Kraków, zm. 24 XI 1895, Warszawa,
botanik florysta;
Birkenmajer Krzysztof, ur. 6 X 1929, Warszawa, zm. 23 II 2019, Kraków,
geolog;
szczyt w Pieninach, w grupie Pieninek, oddzielony przełęczą Sosnów od Sokolicy;
wieś gminna w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, na wschodnim skraju Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, na pograniczu Pienin i Gorców, nad Jeziorem Czorsztyńskim;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia