patologia

Encyklopedia PWN

Babeş
[bạbesz]
Victor, ur. 28 VII 1854, Wiedeń, zm. 19 X 1926, Bukareszt,
rumuński bakteriolog i histopatolog;
Badurski Jędrzej, ur. 1740, Kraków, zm. 18 III 1789, tamże,
lekarz, społecznik;
Benacerraf
[benəsẹra:f]
Baruj, ur. 29 X 1920, Caracas, zm. 2 VIII 2011, Jamaica Plain (stan Massachusetts),
amerykański patolog, immunolog;
zjawisko społeczne polegające na braku domu lub miejsca stałego pobytu gwarantującego jednostce lub rodzinie poczucie bezpieczeństwa, zapewniającego schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zaspokojenie podstawowych potrzeb na poziomie uznawanym w danym społeczeństwie za wystarczający.
Biermer
[bị:rr]
Anton, ur. 18 X 1827, Bamberg, zm. 24 VI 1892, Berlin,
niem. lekarz internista;
Biernacki Edmund Faustyn, ur. 19 XII 1866, Opoczno, zm. 29 XII 1911, Lwów,
lekarz internista i fizjopatolog;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia