patologia

Encyklopedia PWN

Spieranski Aleksiej D., ur. 11 I 1888, Urzum, zm. 23 VII 1961, Moskwa,
patofizjolog rosyjski;
terapia systemowa, terapia interakcyjna,
psychol. nurt współcz. psychoterapii, który zaczął rozwijać się latach 40. XX w. w USA;
termin wprowadzony przez Światową Organizację Zdrowia na określenie alkoholizmu w szerszym ujęciu, rozumianego jako całokształt patologii społecznej związanej z piciem i nadużywaniem napojów alkoholowych.
Angielski Stefan Zygmunt, ur. 6 I 1929, Luboml (Wołyń),
biochemik kliniczny;
antropologia
[gr. ánthrōpos ‘człowiek’, lógos ‘myśl’, ‘słowo’],
dyscyplina naukowa zajmująca się holistycznym opisem człowieka zarówno jako gatunku biologicznego, jak i twórcy kultury.
Ayala
[ajạla]
Francisco, ur. 16 III 1906, Grenada, zm. 3 XI 2009, Madryt,
hiszp. pisarz, eseista i socjolog; od 1984 czł. Hiszp. Akad. Królewskiej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia