pastoralna

Encyklopedia PWN

Beethoven
[bẹ:tho:fn]
Ludwig van Wymowa, ur. przed lub 17 XII 1770 (data chrztu), Bonn, zm. 26 III 1827, Wiedeń,
kompozytor niemiecki.
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
Blanchar
[blãszạ:r]
Pierre, ur. 30 VI 1896, Philippeville (ob. Sakikda, Algieria), zm. 1963,
aktor francuski;
Blomdahl
[blụmdal]
Karl Birger, ur. 19 X 1916, Växjö, zm. 14 VI 1968, Kungsängen k. Sztokholmu,
kompozytor szwedzki;
Chlewiński Zdzisław, ur. 27 II 1929, Waldków, zm. 24 VI 2021, Gościków-Paradyż,
psycholog, ksiądz;
Crespi
[krẹspi]
Giuseppe Maria, ur. 13 III 1665, Bolonia, zm. 16 VII 1747, tamże,
wł. malarz, rysownik i rytownik.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia