pasmem walencyjnym

Encyklopedia PWN

pasmo walencyjne, pasmo podstawowe,
fiz. w pasmowej teorii ciała stałego najwyższe całkowicie (w półprzewodnikach i dielektrykach) lub częściowo (w metalach) wypełnione pasmo energetyczne;
w pasmowej teorii ciała stałego puste lub prawie puste pasmo energetyczne, leżące nad pasmem walencyjnym i oddzielone od niego pasmem wzbronionym;
pasmo wzbronione, przerwa energetyczna,
w pasmowej teorii ciała stałego obszar dzielący pasmo walencyjne od pasma przewodnictwa.
fiz. klasa ciał stałych o oporze elektrycznym właściwym pośrednim między oporem dielektryków i metali, zawierającym się w granicach 107–10–6 Ω · m;
teoria tłumacząca właściwości elektronowe ciał stałych w oparciu o mechanikę kwantową.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia