parametryczne

Encyklopedia PWN

mat. przedstawienie zależności między zmiennymi x i y za pomocą dodatkowej zmiennej (np. t), zwanej parametrem.
fiz. okresowe lub prawie okresowe zmiany stanu układu fiz. (np. wahadła, struny, obwodu elektr.), zachodzące dokoła pewnego położenia równowagi pod wpływem dostarczonej do układu energii.
cykloida
[gr. kykloidḗs ‘mający kształt koła’],
mat. krzywa płaska zakreślana przez ustalony punkt M okręgu o promieniu r toczącego się bez poślizgu po prostej;
czujnik, sensor:
drgania elementów sprężystych maszyn, zespołów maszyn. i maszyn jako całości;
elipsa
[gr. élleipsis ‘mniej’, ‘niedomiar’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których suma odległości od 2 ustalonych punktów F1 i F2 (ogniska elipsy) jest stała i równa 2a: F1M + F2M = 2a (przy czym 2a > F1F2).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia