parametrami stanu

Encyklopedia PWN

substancja pochodzenia nieorganicznego lub organicznego, powstała w wyniku procesów zachodzących w skorupie ziemskiej, tworząca złoże;
układ elektr. powodujący opóźnienie sygnałów elektr. bez zmiany ich kształtu;
fiz. w termodynamice statystycznej termin oznaczający stan układu makroskopowego określony za pomocą parametrów makroskopowych, takich jak objętość, ciśnienie, temperatura, energia wewnętrzna i in.;
doświadczalna lub mat. metoda badania złożonych układów, zjawisk i procesów (techn., fiz., chem., ekon. itp.) na podstawie tworzenia ich modeli.
monitor
[łac.],
monitor ekranowy,
urządzenie elektroniczne wyposażone w ekran, służące do obrazowania (wyświetlania) informacji zawartej w sygnale doprowadzonym do jego wejścia z kamery telewizyjnej, magnetowidu, komputera, konsoli gier komputerowych, urządzeń pomiarowo-kontrolnych i in.
lotn. przyrządy wskazujące, które realizują końcowy efekt działania każdego systemu nawigacyjnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia