paramagnetyzm

Encyklopedia PWN

właściwość ciał nieuporządkowanych magnetycznie (tzn. nie będących ferromagnetykami, ferrimagnetykami lub antyferromagnetykami), związana z występowaniem trwałych momentów magnet. (atomów lub cząsteczek), które ustawiają się w zewn. polu magnet. w kierunku przyłożonego pola;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
magnetyzm
[gr.],
fiz. dział fizyki materii skondensowanej zajmujący się właściwościami magnetyków oraz termin stosowany na określenie właściwości magnetyków przejawiającej się w oddziaływaniu tych ciał między sobą oraz z zewnętrznym polem magnetycznym lub prądem elektrycznym.
Curie temperatura, punkt Curie,
temperatura, powyżej której zanikają właściwości ferromagnetyczne (tzw. ferromagnetyczna temperatura Curie) lub ferroelektryczne (tzw. ferroelektryczna temperatura Curie) substancji;
teoria wiążąca właściwości fiz. metali z ich strukturą elektronową; wyjaśnia m.in. dobre przewodnictwo elektr. i cieplne metali oraz ich charakterystyczny połysk.
Faraday
[fạ̈rədeı]
Michael Wymowa, ur. 22 IX 1791, Newington Butts k. Londynu, zm. 25 VIII 1867, Hampton Court,
angielski fizyk i chemik.
ferrimagnetyzm, antyferromagnetyzm nieskompensowany,
zjawisko antyrównoległego uporządkowania momentów magnetycznych atomów lub jonów;
ferromagnetyki
[łac.],
ciała wykazujące właściwości ferromagnet. (ferromagnetyzm) poniżej temperatury Curie;
Landau Lew D., ur. 22 I 1908, Baku, zm. 1 IV 1968, Moskwa,
rosyjski fizyk teoretyk.
Langevin
[lãżwę̣]
Paul, ur. 23 I 1872, Paryż, zm. 19 XII 1946, tamże,
fr. fizyk, pedagog i działacz oświatowy;
Łazariew Boris G., ur. 1906, zm. 2001,
fizyk ros.;
proces indukowania polem magnet. namagnesowania w magnetykach;
magnetyki
[gr.],
materiały, które mogą zostać namagnesowane w polu magnetycznym;
substancje wykazujące paramagnetyzm.
Pauli Wolfgang Wymowa, ur. 25 VIII 1900, Wiedeń, zm. 15 XII 1958, Zurych,
szwajcarski fizyk teoretyk, pochodzenia austriackiego.

Słownik języka polskiego PWN

paramagnetyzm «zjawisko magnesowania się ciała w zewnętrznym polu magnetycznym, w kierunku zgodnym z kierunkiem pola; też: zespół zjawisk magnetycznych występujących w paramagnetykach»
• paramagnetyczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia