para dostosowana

Encyklopedia PWN

zespół powiązanych funkcjonalnie urządzeń do przesyłania, rozdzielania i użytkowania ciepła;
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
teologia
[gr. theós ‘Bóg’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
uporządkowana wiedza religijna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia