parą

Encyklopedia PWN

fiz. substancja w fazie gazowej, w temperaturze niższej od temperatury krytycznej (stan krytyczny);
Pará, Rio do Pará,
południowe ramię ujścia Amazonki do zat. Marajó (O. Atlantycki), w Brazylii (stan Pará);
m. w zachodnim Bhutanie, w Wysokich Himalajach, na wys. 2290 m, nad rz. Paro.
par
[łac., ‘równy’],
fr. pair, ang. peer,
członek wybranej grupy lub ogółu arystokracji w niektórych krajach zachodnioeuropejskich;
para-
[gr. pará ‘przy’, ‘obok’, ‘poza (czymś)’],
pierwszy człon wyrazów mający znaczenie: niby, prawie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia