pętlą

Encyklopedia PWN

mat. najczęściej — zamknięta droga;
figura akrobacji lotn.;
pętla fazowa, pętla sprzężenia fazowego, PLL, ang. Phase-Locked Loop,
układ elektroniczny nieliniowy ze sprzężeniem zwrotnym mający na celu utrzymywanie jednakowych wartości częst. i fazy sygnałów wejściowego i wyjściowego.
fiz. graf. przedstawienie zjawiska histerezy (magnet., dielektr., sprężystej).
grupa mgławic gazowych w gwiazdozbiorze Łabędzia, prawdopodobnie pozostałość po wybuchu supernowej;
atraktor
[łac. attrahere ‘przyciągać’],
mat. punkt lub zbiór, który w trakcie pewnego procesu „przyciąga” punkty leżące w jego otoczeniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia