olejowe

Encyklopedia PWN

zwykle śmiertelne schorzenie ptaków mor., spowodowane kontaktem ptaka z produktami ropopochodnymi;
lampa olejowa, lampa olejna, lampa oliwna,
lampa, w której spalany jest olej lub oliwa;
bot. roślina drzewiasta, → olejowiec.
procesy technol., którym poddaje się ropę naftową w celu otrzymania różnych frakcji węglowodorowych (gazowych, ciekłych i stałych), będących — bezpośrednio lub po uszlachetnieniu — gotowymi produktami handlowymi;
olej otrzymywany z miąższu owoców, także nasion, różnych gat. palm, gł. olejowca gwinejskiego (palmy olejowej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia