olejowe

Encyklopedia PWN

ubezpieczenie, asekuracja,
instytucja gospodarcza zapewniająca pokrycie potrzeb majątkowych, które mogą powstać w przyszłości wskutek występujących z określoną statystyczną prawidłowością zdarzeń losowych; ciężar tego pokrycia jest rozkładany za pomocą składek na wiele osób, którym zagrażają takie same zdarzenia losowe.
stan w południowej Nigerii;
Anambra
[ənạ̈mbrə],
Anambra State,
stan w Nigerii, na l. brzegu Nigru;
Aného, dawniej Anécho, Petit Popo,
m. w południowym Togo, nad laguną Aného w Zat. Gwinejskiej;
m. w południowej części Wybrzeża Kości Słoniowej, w zespole miejskim Abidżanu;
m. w południowej Nigerii, na pr. brzegu rz. Niger, naprzeciw m. Onitsha;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia