ogniw pierwotnych

Encyklopedia PWN

ogniwo galwaniczne, ogniwo elektrochemiczne,
źródło energii elektrycznej, składające się zwykle z 2 różnych półogniw (elektroda) stykających się od strony elektrolitu bezpośrednio (jeśli elektrolit jest wspólny) albo pośrednio poprzez błonę półprzepuszczalną lub klucz elektrolityczny.
ogniwo galwaniczne nieodwracalne, ogniwo galwaniczne pierwotne,
ogniwo galwaniczne, w którym reakcje chemiczne przebiegają w sposób nieodwracalny (tylko w jednym kierunku).
ogniwo galwaniczne, w którym elektrodą ujemną jest lit, elektrodę dodatnią może stanowić m.in. ditlenek manganu (MnO2) lub jod (I2) — w ogniwach małej mocy, albo np. chlorek tionylu (SOCl2) — w ogniwach dużej mocy;
zakład przemysłowy lub zespół urządzeń wytwarzających energię elektryczną z różnych form energii pierwotnej (nie przetworzonej);
anat. chrzęstny, chrzęstno-kostny lub kostny szkielet wewn. głowy kręgowców;
filogeneza
[gr. phylḗ ‘plemię’, génesis ‘pochodzenie’],
rozwój rodowy organizmów,
przebieg ewolucyjnego różnicowania organizmów jako rezultat wyodrębniania się nowych linii rozwojowych i wymierania innych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia