nocną napadową

Encyklopedia PWN

choroba charakteryzująca się występowaniem hemoglobiny w moczu, w wyniku hemolizy krwinek czerwonych i wzrostu poziomu wolnej hemoglobiny w osoczu;
mocznica, uremia,
zespół objawów klinicznych występujących w ostatnim okresie przewlekłej niewydolności nerek;
med. niejednorodna grupa nabytych zaburzeń hemopoezy (m.in. zespół mielodysplastyczny);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia