niezależność zdarzeń

Encyklopedia PWN

niezależność, niezależność stochastyczna,
mat. relacja między zdarzeniami losowymi (niezależność zdarzeń) lub zmiennymi losowymi (niezależność zmiennych losowych) charakteryzująca całkowity brak zależności między tymi zdarzeniami lub zmiennymi.
kierunek filoz. nawiązujący do poglądów Ibn Ruszda (Awerroesa).
Sartre
[sartr]
Jean-Paul Wymowa, ur. 21 VI 1905, Paryż, zm. 15 IV 1980, tamże,
francuski filozof, pisarz, krytyk literacki i publicysta, główny przedstawiciel egzystencjalizmu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia