niewiążące

Encyklopedia PWN

Brexit
[ang. British ‘brytyjski’, exit ‘wyjście’],
proces wystąpienia Wielkiej Brytanii ze struktur UE;
orbital
[łac. orbita ‘koleina’, ‘droga’],
funkcja falowa ψ opisująca stan jednego elektronu, zależna od współrzędnych () określających jego położenie w atomie (orbital atomowy), cząsteczce (orbital molekularny, orbital cząsteczkowy) lub krysztale.
zespół norm prawnych zawartych głównie w umowach międzynarodowych, które odnoszą się do zatrudnienia i stosunków pracy;
Unia Europejska (UE), ang. European Union (EU), fr. Union européenne,
międzynarodowe ugrupowanie integracyjne, istniejące od 1 XI 1993, którego podstawą są suwerenne, europejskie państwa narodowe, tworzące związek gospodarczo-polityczny.
budowanie księgi popytu, ang. book building,
ekon. jedna z metod tworzenia portfela zamówień, oferowania papierów wartościowych;
Mulliken
[mạlıkən]
Robert Sanderson, ur. 7 VI 1896, Newburyport (stan Massachusetts), zm. 31 X 1986, Arlington (stan Wirginia),
chemik amerykański;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia