budowanie księgi popytu
 
Encyklopedia PWN
budowanie księgi popytu, ang. book building,
ekon. jedna z metod tworzenia portfela zamówień, oferowania papierów wartościowych;
polega na poprzedzeniu oferty zbieraniem od potencjalnych inwestorów niewiążących informacji dotyczących zainteresowania nabyciem danych walorów; księga popytu jest budowana podczas tzw. objazdów (ang. road show) mających na celu przedstawienie oferty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia