niedoskonałej

Encyklopedia PWN

ekon. forma konkurencji, w której przedsiębiorstwa mają wpływ na poziom cen — przez ograniczanie podaży mogą podwyższać ceny, czyli dysponują siłą monopolową;
Robinson
[rọbınsən]
Joan (Violet) Wymowa, ur. 31 X 1903, Camberley (hrab. Surrey), zm. 5 VIII 1983, Cambridge,
ekonomistka brytyjska;
ekon. ogół transakcji kupna–sprzedaży danego dobra lub czynnika produkcji, zawieranych na pewnym terytorium w określonym czasie.
Eckhart
[ẹkhart],
Eckehart, Johannes Wymowa, zw. Meister Eckhart, Mistrz Eckhart, ur. ok. 1260, Hochheim (Turyngia), zm. między 1327 a 1329, Awinion lub Kolonia(?),
filozof, teolog, twórca nadreńskiej szkoły duchowości.
ekonomia
[gr. oíkos ‘dom’, nómos ‘prawo’],
nauka badająca społeczny proces gospodarowania.
teoretyczny nurt w ekonomii XX w., głoszący, że w gospodarce rynkowej jest konieczna ingerencja państwa tak kształtująca stosunki podziału, by każda jednostka mogła osiągnąć odpowiedni udział w dobrobycie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia