negatywem

Encyklopedia PWN

negatyw
[łac.],
obraz o odwróconej luminancji i barwach w stosunku do oryginału;
techn. forma odlewnicza, szablon, matryca z odciskiem przedmiotu, którego kształt jest odwrotnością kształtu, jaki się uzyskuje po odciśnięciu.
fotoreprodukcja
[gr.-łac.],
poligr. proces wykonywania negatywów i diapozytywów fotoreprodukcyjnych na podstawie oryginałów (tekstów, rysunków kreskowych, fotografii, obrazów malowanych), przeprowadzany metodami fot., obecnie zwykle przy użyciu komputerów;
dzieło film. oddające w różnym stopniu wierności, zależnym od wielu czynników technol. i artyst., naturalne barwy filmowanych obiektów.
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
chemigrafia
[gr.],
cynkografia, fototypia, fotochemigrafia,
technika wykonywania form drukowych do drukowania wypukłego z twardymi (nie elastycznymi) elementami drukowymi; formy drukowe, zw. też kliszami, wytwarza się na płytach chemigraficznych (z metalu lub tworzywa sztucznego) metodami fotochemicznymi albo w wyniku grawerowania elektronicznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia