narzucony

Encyklopedia PWN

biol. zjawisko biologiczne złożone i wielowymiarowe, którego nie można opisać za pomocą jednej prostej definicji. Znane dotychczas wyłącznie z Ziemi i w tym kontekście definiowane w odniesieniu do 2 podstawowych znaczeń: 1) na określenie stanu materii (nazywanej organizmem) trwającego od pojawienia się organizmu do zakończenia jego bytu osobniczego, w większości kończącego się śmiercią (biol.); 2) na określenie dynamicznego procesu, który pojawił się na Ziemi ok. 3,8 mld lat temu, obejmującego pochodzące od jednej formy wyjściowej wszystkie istniejące w przeszłości i żyjące obecnie organizmy wraz z wszelkimi wzajemnymi relacjami i zależnościami oraz ich wpływem na środowisko.
Albańska Partia Pracy (APP), Partia e Punës e Shqipërisë,
zał. 1941 w Tiranie pod nazwą KP Albanii;
amnestia
[gr. amnēstía ‘zapomnienie’, ‘przebaczenie’],
hist. w miastach gr. prawnie zagwarantowana bezkarność za czyny popełnione w przeszłości;
siedem wojen toczonych w XIX w. przez Aszantów z Brytyjczykami o utrzymanie swego stanu posiadania i niezależności;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia