nadreński

Encyklopedia PWN

Nadreńskie Zagłębie Węgla Brunatnego, Rheinische Braunkohlenrevier,
okręg eksploatacji węgla brunatnego w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, między Kolonią, Neuss i Akwizgranem, jeden z największych w Europie (pow. ok. 2500 km2);
język z zachodniej grupy języków germańskich;
Adenauer Konrad Wymowa, ur. 5 I 1876, Kolonia, zm. 19 IV 1967, Rhöndorf k. Bonn,
niemiecki mąż stanu, polityk RFN, jeden z twórców procesu jednoczenia Europy.
Amsterdam–Ren, Kanał, Amsterdam–Rijnkanaal,
kanał śródlądowy w Holandii;
Centralna Komisja Żeglugi na Renie, fr. Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), niem. Zentral Kommission für die Rheinschiffahrt (ZKR),
organizacja międzynar., zał. 1815 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego;
chasydyzm
[hebr. chasid ‘pobożny’],
nazwa 3 religijnych ruchów pietystycznych (pobożnościowych) w judaizmie, przeważnie o charakterze mistycznym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia