nadreński

Encyklopedia PWN

Nadreńskie Zagłębie Węgla Brunatnego, Rheinische Braunkohlenrevier,
okręg eksploatacji węgla brunatnego w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, między Kolonią, Neuss i Akwizgranem, jeden z największych w Europie (pow. ok. 2500 km2);
język z zachodniej grupy języków germańskich;
Adenauer Konrad Wymowa, ur. 5 I 1876, Kolonia, zm. 19 IV 1967, Rhöndorf k. Bonn,
niemiecki mąż stanu, polityk RFN, jeden z twórców procesu jednoczenia Europy.
Amsterdam–Ren, Kanał, Amsterdam–Rijnkanaal,
kanał śródlądowy w Holandii;
Centralna Komisja Żeglugi na Renie, fr. Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), niem. Zentral Kommission für die Rheinschiffahrt (ZKR),
organizacja międzynar., zał. 1815 na mocy postanowień kongresu wiedeńskiego;
chasydyzm
[hebr. chasid ‘pobożny’],
nazwa 3 religijnych ruchów pietystycznych (pobożnościowych) w judaizmie, przeważnie o charakterze mistycznym.
dominikanie, Zakon Kaznodziejski, Zakon Braci Kaznodziejów, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP),
zakon klerycki mendykancki (żebraczy), założony 1206 przez świętego Dominika (Domenigo Guzmána), zatwierdzony 1216 przez papieża Honoriusza III;
Eckhart
[ẹkhart],
Eckehart, Johannes Wymowa, zw. Meister Eckhart, Mistrz Eckhart, ur. ok. 1260, Hochheim (Turyngia), zm. między 1327 a 1329, Awinion lub Kolonia(?),
filozof, teolog, twórca nadreńskiej szkoły duchowości.
umowna nazwa grupy flamandzkich artystów, którzy — jako protestanci — zmuszeni do opuszczenia kraju po zajęciu Antwerpii 1585 przez wojska hiszp., schronili się w nadreńskim Frankenthalu.
Gerhaert
[cḥ:ra:rt]
Nikolaus Wymowa, ur. ok. 1420–1430, Lejda(?), zm. 1473, Wiener Neustadt,
rzeźbiarz niderlandzki.
Germanik, Nero Claudius Drusus Germanicus, ur. 16 lub 15 r. p.n.e., zm. 19 r. n.e.,
wódz rzymski;
ośr. górniczy w Niemczech (kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia), w Nadreńskim Zagłębiu Węgla Brun., na zachód od Kolonii;
miejscowość w Niemczech (Dolna Saksonia), na północny wschód od m. Bremerhaven;
Hildegarda z Bingen, Sybilla znad Renu, święta, ur. 1098, Bermersheim (Hesja), zm. 17 IX 1179, Ruppertsberg k. Bingen,
średniowieczna mistyczka, wizjonerka, lekarka, benedyktynka, zwana Nadreńską Sybillą; Doktor Kościoła (2012).
Juda he-Chasid, ur. ok. 1150, zm. ok. 1217,
przywódca chasydyzmu aszkenazyjskiego (nadreńskiego);
Marsylianka, La Marsellaise Wymowa, Allons, enfants de la patrie...,
fr. pieśń rewolucyjna, napisana i skomponowana 1792 w Strasburgu przez C.J. Rouget de Lisle’a na cześć rewolucyjnej armii nadreńskiej (początkowo pt. Chant de guerre pour l’armée du Rhin);
Metternich Klemens Lothar Wenzel von Wymowa, K.L.W. von Metternich-Winneburg Wymowa, książę, ur. 15 V 1773, Koblencja, zm. 11 VI 1859, Wiedeń,
austriacki mąż stanu.
mistyka
[gr. mystikós ‘tajemny’],
sfera duchowości, przejawiająca się pod różnymi nazwami i postaciami w wielu tradycjach religijnych, której istotę określa dążenie do poznania i zjednoczenia z Bogiem czy absolutem.
Nadrenia, Rheinland,
kraina historyczna w Niemczech, obecnie w granicach Nadrenii-Palatynatu i Nadrenii Północnej-Westfalii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia