nadczynność

Encyklopedia PWN

schorzenie polegające na nadmiernym wydzielaniu hormonów tarczycy;
anat. parzysty gruczoł dokrewny (wewnątrzwydzielnicze gruczoły) położony w sąsiedztwie nerek, wytwarzający hormony regulujące metabolizm i uczestniczące w utrzymaniu homeostazy;
przeciwtarczycowe leki, thyreostatica,
leki stosowane w nadczynności tarczycy;
przytarczycowe gruczoły, gruczoły przytarczowe, przytarczyce,
gruczoły dokrewne ssaków, wytwarzające parathormon;
awitaminozy
[gr.-łac.],
choroby spowodowane niedoborem witamin;
beta-adrenolityki, β-adrenolityki, leki β-adrenolityczne, β-blokery,
leki blokujące receptory β-adrenergiczne w sercu, naczyniach obwodowych, oskrzelach, trzustce i wątrobie;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia