na zlecenie

Encyklopedia PWN

ekon. zlecenie (wystawiane przez dom maklerski na podstawie składanego przez inwestora zlecenia maklerskiego) określające: rodzaj transakcji (kupno lub sprzedaż), instrument finansowy, którego ma dotyczyć transakcja oraz dopuszczalne warunki zawarcia transakcji (po każdej cenie, powyżej lub poniżej określonego kursu itp.).
ekon. najbardziej rozwinięta i efektywna forma rynku, umożliwiająca obiektywne ustalenie ceny instrumentów będących przedmiotem obrotu.
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
metodol., naukozn.:
zespół pałacowo-ogrodowy na terenach dawnego Ujazdowa, ukształtowany w XVII–XIX w.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia