morfologia

Encyklopedia PWN

morfologia
[gr. morphḗ ‘kształt’, ‘postać’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
językozn.:
dział botaniki zajmujący się budową roślin;
nauka badająca budowę wewn. i zewn. organizmów zwierzęcych w rozwoju rodowym (m.z. ewolucyjna), osobniczym i u postaci dojrzałych;
zespół informacji dotyczących elementów upostaciowionych krwi;
Breyne, Breyn, Jan Filip, ur. 5 VIII 1680, Gdańsk, zm. 12 XII 1764, tamże,
lekarz i przyrodnik;
językoznawstwo, lingwistyka,
nauka o językach indywidualnych i o języku w ogóle, tzn. o charakterystycznej dla człowieka zdolności mówienia, która odróżnia go od zwierząt.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia