monolityczną

Encyklopedia PWN

dyskretny przyrząd, element dyskretny, element indywidualny,
przyrząd półprzewodnikowy (np. dioda, tranzystor) o autonomicznej strukturze, zamknięty w obudowie (oprawce) i zaopatrzony w końcówki;
nurt w architekturze europejskiej lat 40.–60. XX w., charakteryzujący się użyciem betonu jako materiału do formowania różnych kształtów, surowym monumentalizmem form, niezafałszowaną ekspresją materiałów oraz powierzchniową fakturą odsłaniającą metody konstrukcyjne.
dioda
[gr.],
przyrząd elektronowy o 2 elektrodach (anoda i katoda) odznaczający się nieliniową i niesymetryczną charakterystyką prądowo-napięciową;
m. w północnej Etiopii, w stanie Amhara, na Wyż. Abisyńskiej na wys. 2630 m.
materiały, które cechuje mała przewodność elektr. (konduktywność) oraz duża wartość przenikalności magnetycznej;
protruzja
[łac.],
geol. ciało lawowe w kształcie pionowej iglicy lub walca, powstałe w wyniku wypychania z krateru wulkanicznego, pod wpływem ciśnienia magmy, prawie zestalonej, lecz jeszcze plastycznej, kwaśnej lub obojętnej lawy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia