miejscowe

Encyklopedia PWN

med. rzadkie choroby tkanki tłuszczowej prowadzące do częściowego lub uogólnionego zaniku podskórnej tkanki tłuszczowej;
merynosy
[hiszp.],
rasy owiec typu wełnistego;
med. zapalenie tkanki łącznej z zajęciem miejscowych naczyń chłonnych, wywołane przez paciorkowce grupy A;
Arjowie
[sanskr. ārya ‘szlachetny’],
Ariowie,
nazwa grupy starożytnych koczowniczych plemion pasterskich mówiących dialektami indoeuropejskimi.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia