międzynarodowe

Encyklopedia PWN

ekon. kryteria dotyczące wymaganych lub/i używanych w praktyce zasad i metod stosowanych w rachunkowości;
organizacja międzynarodowa, założona 1921 w Pradze z inicjatywy A. Svehli (przywódcy czeskich agrariuszy);
Międzynarodowe Biuro Czasu, fr. Bureau International de l’Heure (BIH),
biuro zał. 1913 (w obecnej formie organizacyjnej od 1919), z siedzibą w Paryżu;
Międzynarodowe Biuro Miar, fr. Bureau International des Poids et Mesures (BIPM),
laboratorium metrologiczne, siedziba w Sèvres pod Paryżem;
Międzynarodowe Biuro Oświaty, fr. Bureau International d’Education (BIE),
organizacja międzynar.,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia