Międzynarodowe Biuro Agrarne
 
Encyklopedia PWN
Międzynarodowe Biuro Agrarne (MBA),
organizacja międzynarodowa, założona 1921 w Pradze z inicjatywy A. Svehli (przywódcy czeskich agrariuszy);
inicjowało i koordynowało współpracę partii chłopskich z krajów środkowej i południowej Europy; sekretarz Biura: K. Mecir; wydawało kwartalnik: „Biuletyn Międzynarodowego Biura Agrarnego”; 1928 współorganizowało Międzynarodową Organizację Chłopską („Zieloną Międzynarodówkę”); 1938 MBA zakończyło działalność.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia