macierzą sprzężoną

Encyklopedia PWN

mat. dwuwskaźnikowa tablica, której elementy pochodzą z ustalonego pierścienia R (można utworzyć macierz z liczb, funkcji itp.).
macierz S, macierz rozpraszania,
macierz nieskończonego wymiaru, której elementy określają amplitudy prawdopodobieństwa przejścia ze stanu początkowego (opisującego stan układu w chwili −∞) do stanu końcowego (w chwili +∞);
kwaterniony
[łac.],
mat. obiekty algebraiczne stanowiące uogólnienie liczb zespolonych;
fiz. symetria oparta na grupie macierzy unitarnych (tj. spełniających warunek U+U = UU+ = 1, gdzie U+ — macierz sprzężona hermitowsko do U) wymiaru n × n.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia