litosfery oceanicznej

Encyklopedia PWN

geol. ruchy górotwórcze, które trwały w późnej kredzie i trzeciorzędzie;
geol. orogeny powstałe w wyniku procesów orogenezy alpejskiej;
geol. drugi okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 203 do ok. 135 mln lat temu; także system (jednostka chronostratygraficzna), obejmujący powstałe w tym czasie skały.
ruchy tektoniczne będące w szerokim ujęciu fazami orogenezy alpejskiej, przypadające na schyłek kredy i początek paleogenu.
obszary na powierzchni Ziemi, na których często występują trzęsienia ziemi.
geol. nazwa wprowadzona pod koniec XIX w. przez E. Suessa na określenie wielkiego oceanu rozdzielającego w dawnych epokach geologicznych Europę i Afrykę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia