libellowe

Encyklopedia PWN

niwelator
[fr. < łac.],
opt. instrument geodezyjny stosowany do pomiaru różnic wysokości (niwelacja).
instrument geodezyjny do wyznaczania pionowych płaszczyzn i kierunków; rodzaj pionu optycznego;
pochyłomierz, spadkomierz, klinometr,
geod. prosty przyrząd do pomiaru kątów spadku, tj. kątów nachylenia linii i powierzchni terenu względem poziomu;
teodolit
[gr.],
instrument geodezyjny przeznaczony do pomiarów w terenie kątów poziomych i pionowych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia