lepkością

Encyklopedia PWN

właściwość płynów (cieczy, gazów) polegająca na powstawaniu w nich naprężeń stycznych, zależnych od prędkości odkształcenia elementu płynu;
ekon. zjawisko polegające na przywracaniu naruszonej równowagi rynkowej przez zmiany ilości podaży danego dobra (dostosowania ilościowe), przy zachowaniu dotychczasowego poziomu cen albo bardzo nieznacznych jego zmianach;
lepkość magnetyczna, opóźnienie magnetyczne,
właściwość ferromagnetyków (i ferrimagnetyków) polegająca na opóźnieniu (od 10−9 s do kilku godz.) zmian stanu magnet. (namagnesowania, przenikalności magnetycznej i in.) w stosunku do powodujących je zmian zewn. pola magnetycznego;
wskaźnik lepkości, indeks wiskozowy,
wskaźnik określający zależność lepkości oleju smarowego od jego temperatury.
lepkościomierz, wiskozymetr,
przyrząd do pomiaru (wyznaczania) lepkości płynów, gł. cieczy, metodą względną;
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii — pośredni między stanem gazowym i stałym.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia