lepkość cen
 
Encyklopedia PWN
lepkość cen,
ekon. zjawisko polegające na przywracaniu naruszonej równowagi rynkowej przez zmiany ilości podaży danego dobra (dostosowania ilościowe), przy zachowaniu dotychczasowego poziomu cen albo bardzo nieznacznych jego zmianach;
lepkość cen występuje w warunkach konkurencji niedoskonałej, zwłaszcza w oligopolu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia