kryształami rzeczywistymi

Encyklopedia PWN

kryształ
[gr. krýstallos],
ciało w stałym stanie skupienia, o prawidłowej budowie wewnętrznej, ograniczone naturalnymi płaskimi ścianami, tworzącymi wypukły wielościan (krystalograficzne postacie).
kryształ naśladowczy, kryształ mimetyczny,
wielokrotnie zbliźniaczony kryształ (kryształy bliźniacze) pozorujący wyższą symetrię niż jego symetria rzeczywista (pseudosymetria)
bardzo cienki, podobny do włosa monokryształ o średnicy rzędu 1 µm i stosunku długości do średnicy ok. 103;
prawidłowe powtarzanie się w przestrzeni jednakowych pod względem fiz. i geom. części kryształu (ścian, krawędzi, płaszczyzn sieciowych, atomów, cząsteczek, komórek elementarnych itp.).
drgania (o małej amplitudzie) atomów tworzących sieć krystaliczną wokół ich położeń równowagi.
pseudosymetria
[gr.],
symetria fałszywa,
występowanie kryształów minerałów w postaciach pozorujących symetrię wyższą niż ich symetria rzeczywista;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia