kryształ nitkowy
 
Encyklopedia PWN
kryształ nitkowy, wiskers,
bardzo cienki, podobny do włosa monokryształ o średnicy rzędu 1 µm i stosunku długości do średnicy ok. 103;
k.n. mają prawie idealną (niemal bez dyslokacji) sieć krystaliczną, wskutek czego ich wytrzymałość mech. jest zbliżona do teoret., wynikającej z energii wiązania atomów w sieci, i wielokrotnie (do 104 razy) przekracza wytrzymałość większości kryształów rzeczywistych; k.n. wykazują także mniejszą szybkość utleniania, rozpuszczania i sublimacji niż inne kryształy tej samej substancji; znajdują zastosowanie w elektrotechnice, w technice pomiarowej oraz jako składnik kompozytów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia