krypton

Encyklopedia PWN

krypton, Kr, krypton,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 36;
symbol pierwiastka chemicznego → kryptonu (od łacińskiej nazwy krypton).
Ramsay
[rạ̈mzi]
Sir William Wymowa, ur. 2 X 1852, Glasgow, zm. 23 VII 1916, High Wycombe (hrab. Buckinghamshire),
angielski chemik i fizyk.
ekscymer
[ang. excited dimer],
ekscimer,
układ 2 cząstek (cząsteczek lub atomów) tego samego związku chem. (lub pierwiastka), w którym jedna z cząstek znajduje się we wzbudzonym stanie elektronowym, a druga — w stanie podstawowym;
helowce, gazy szlachetne,
pierwiastki chemiczne tworzące 18. grupę układu okresowego pierwiastków: hel (He), neon (Ne), argon (Ar), krypton (Kr), ksenon (Xe) i radon (Rn);
metr
[fr. < gr. métron ‘miara’],
m,
jednostka długości, podstawowa w układzie SI;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia