krypton
 
Encyklopedia PWN
krypton, Kr, krypton,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 36;
Symbol: Kr
Nazwa łacińska: Krypton
Liczba atomowa: 36
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Grupa układu okresowego pierwiastków: 18 — helowce
Odkrycie: 1898
Odkrywca: Ramsay William, Travers Morris William
względna masa atomowa 83,80; k. należy do grupy helowców; bezb. i bezwonny gaz, występuje w postaci jednoatomowej; temperatura topnienia –156,55°C, temperatura wrzenia –152,25°C, gęstość 3,733 · 10–3 g/cm3; bierny chemicznie (tzw. gaz szlachetny); w odpowiednich warunkach tworzy fluorki, np. KrF2; znane są też: tlenek KrO2 oraz hydraty, klatraty i połączenia z innymi helowcami (np. KrXe); w stanie wolnym stanowi składnik powietrza, z którego jest otrzymywany przez destylację frakcjonowaną; stosowany do wypełniania żarówek dużej mocy, niektórych lamp jarzeniowych (w mieszaninie z argonem); radioaktywny izotop 85Kr jest wykorzystywany w badaniach warstwy powierzchniowej ciał stałych. Nazwa pierwiastka od gr. kryptós ‘ukryty’. Krypton odkryli 1898 W. Ramsay i M.W. Travers.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia