krańcowa

Encyklopedia PWN

ekon. wyrażona w procentach wszelka część zmiany dochodu, którą gospodarstwa domowe przeznaczają na zwiększenie wydatków konsumpcyjnych.
ekon. wyrażona w procentach wszelka zmiana dochodu, którą gospodarstwa domowe przeznaczają na zwiększenie oszczędności
ekon. przyrost użyteczności spowodowany zwiększeniem konsumpcji danego dobra o jednostkę.
krańcowe wielkości (wielkości marginalne),
ekon. miara dodatnich lub ujemnych zmian wielkości globalnych pozostających we wzajemnej zależności funkcyjnej,
ekon. teoria opisująca i wyjaśniająca prawidłowości kształtowania się funkcji produkcji.
ekon. przyrost kosztów całkowitych wywołanych przez zwiększenie produkcji o jednostkę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia