koszt krańcowy
 
Encyklopedia PWN
koszt krańcowy,
ekon. przyrost kosztów całkowitych wywołanych przez zwiększenie produkcji o jednostkę;
wraz ze zmianą wielkości produkcji zmienia się również koszt jednostkowy (przeciętny); wielkość kosztu przeciętnego i kosztu krańcowego dla poszczególnych wariantów jest zwykle różna, gdyż koszt krańcowy charakteryzuje kolejne zmiany, a koszt przeciętny daje obraz wszystkich poprzednich zmian ujętych łącznie; przy danej wysokości ceny produktu, przedsiębiorstwo osiągnie największy zysk, gdy ustali wielkość produkcji w punkcie, w którym koszt krańcowy równa się cenie; w praktyce jednak, ze względu m.in. na trudności techniczne, rachunkowe, przedsiębiorstwa nie stosują kosztu krańcowego w takiej formie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia