kopolimeryzacja

Encyklopedia PWN

polimery fluorowe, fluoroplasty,
polimery łańcuchowe otrzymywane w reakcji polimeryzacji fluoroalkenów, zwłaszcza tetrafluoroetylenu, chlorotrifluoroetylenu lub ich kopolimeryzacji, np. z heksafluoropropenem oraz innymi monomerami;
polimeryzacja
[gr. polymerḗs ‘wieloczęściowy’],
proces przemiany monomerów jednego rodzaju lub mieszaniny monomerów w makrocząsteczkę.
procesy polegające na utworzeniu makrocząsteczek o przestrzennej trójwymiarowej strukturze.
żywice kumaronowe, żywice kumaronowo-indenowe,
żywice syntetyczne otrzymywane przez termiczną i kationową kopolimeryzację cyklicznych związków: kumaronu (benzofuranu) i indenu, wyodrębnianych ze smoły węglowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia