kopane

Encyklopedia PWN

Rumsza Kazimierz, ur. 20 VIII 1886, Wiłkąpie (Litwa), zm. 28 I 1970, Londyn,
pułkownik;
wielkocząsteczkowe polimery liniowe zbudowane z połączonych wiązaniami 3′,5′-fosfodiestrowymi rybonukleotydów adeniny (oznaczenie: A), guaniny (G), cytozyny (C) i uracylu (U);
ryjówkowate, Soricidae,
rodzina ssaków z rzędu owadożernych;
dziedzina plast. twórczości symbol., której przedmiotem jest kształtowanie kompozycji trójwymiarowych, na ogół pozbawionych funkcji użytkowych;
Skorobohaty-Jakubowski Jan, pseud. Dziadek, Fogel i in., ur. 4 VII 1878, Łomża, zm. 12 XI 1955, Białystok,
generał;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia