kopalniana

Encyklopedia PWN

zabezpieczenie wyrobisk górniczych przed skutkami działania ciśnienia w skale poddanej eksploatacji (m.in. przed zawaleniem stropu, opadaniem skał, zaciekaniem wyrobisk), niekiedy przed przedostaniem się do nich wody lub ognia;
różnica ciśnienia pomiędzy miejscem wlotu powietrza do kopalni (np. przez szyb wdechowy) a miejscem jego wylotu z kopalni (np. przez szyb wentylacyjny);
budowla odgradzająca w kopalni jedną część wyrobiska od drugiej;
mieszanina gazów powstająca podczas beztlenowego rozkładu substancji org.; gł. składnikiem jest metan;
zespół wyrobisk poziomych w kopalni, wykonanych w złożu na określonej głębokości.
jedno z największych zagrożeń występujących w kopalniach podziemnych, gł. węgla.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia