konsekwentnego

Encyklopedia PWN

hydrol. naturalny ciek powstały z połączenia potoków (strumieni, strug) lub wypływający z czoła lodowca, jeziora, źródła (wywierzyska), rzadziej z obszaru zabagnionego, zasilany powierzchniowo i podziemnie wodą z opadów spadłych w jego dorzeczu, mający ukształtowane koryto i płynący pod działaniem siły grawitacyjnej w łożysku i dolinie, wyżłobionych w wyniku działania jego siły erozyjnej.
systematyczna refleksja filoz. nad osobą i dziełem Jezusa Chrystusa;
Dalton
[dọ:ltən]
John Wymowa, ur. 6 IX 1766, Eaglesfield (hrab. Cumbria), zm. 27 VII 1844, Manchester,
angielski chemik i fizyk; samouk, twórca nowożytnej atomistyki.
Holz
[holc]
Arno Wymowa, ur. 26 IV 1863, Rastenburg, zm. 26 X 1929, Berlin,
pisarz niemiecki;
Ranković Svetolik, ur. 19 XII 1863, Moštanica, zm. 30 III 1899, Belgrad,
pisarz serbski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia