konometrem

Encyklopedia PWN

konometr
[gr.],
krystal. przyrząd opt. do pomiaru kąta między osiami opt. kryształu optycznie dwuosiowego, stosowany w konoskopowych badaniach kryształów.
krystal. określanie opt. właściwości kryształów na podstawie badania zjawisk interferencyjnych zachodzących w kryształach podczas przechodzenia przez nie zbieżnej wiązki światła spolaryzowanego liniowo.
kryształy, w których występuje podwójne załamanie światła (dwójłomność).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia