kompleksometryczne

Encyklopedia PWN

wskaźnik, indykator,
chem. substancja, która w określonych warunkach wykazuje wyraźną zmianę właściwości, najczęściej zmianę lub pojawienie się zabarwienia, fluorescencji, chemoluminescencji i in., co pozwala na stwierdzenie odczynu badanego roztworu albo obecności określonego jonu lub cząsteczki.
chelaty
[gr. chélē ‘szpony’],
kompleksy chelatowe, kompleksy kleszczowe,
związki koordynacyjne (związki kompleksowe, kompleksy), w których ligandy zajmują więcej niż jedno miejsce koordynacyjne;
sole kwasu etylenodiaminotetraoctowego (zw. kwasem wersenowym);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia